بخشی از نمونه کارهای چیدمان مزفود

نمونه-کار چیدمان میز میهمانی در کرج

برای سفارش روی یکی از تصاویر زیر کلیک کنید.

سفارش سینی فینگرفود
سفارش سالاد و پیش غذا
سفارش دسر و ژله
سفارش فینگرفود
نمونه-کار چیدمان میز میهمانی در کرج
نمونه-کار چیدمان میز میهمانی در کرج
نمونه-کار چیدمان میز میهمانی در کرج
نمونه-کار چیدمان میز میهمانی در کرج
نمونه-کار چیدمان میز میهمانی در کرج
نمونه-کار چیدمان میز میهمانی در کرج
سینی-ویژه--مزفود
نمونه-کار چیدمان میز میهمانی در کرج
سفارش-ژله--کرج